"Ciemność nie może wypędzić ciemności; tylko światło może to zrobić.
Nienawiść nie może wypędzić nienawiści; tylko miłość może to uczynić".
Martin Luther King Jr.