"Pij wino, bo to jest życie wieczne. 
To jest wszystkim, co daje ci młodość. 
To jest pora na wino, róże i pijanych przyjaciół. 
Ciesz się tą chwilą, bo ta chwila, to twoje życie"
Omar Chajjam