"Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu Piękna, 
nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie".
Ralph Waldo Emerson
"Jest niewielu, którzy z księgi przyrody czytają i biorą dla siebie pokarm żywota".
Władysław Stanisław Reymont
"Kotom bez trudu udaje się to, co nie jest dane człowiekowi: 
iść przez życie nie czyniąc hałasu".
Ernest Hemingway
"Gdy dla tymczasowego bezpieczeństwa zrezygnujemy z podstawowych wolności, 
nie będziemy mieli ani jednego, ani drugiego".
Benjamin Franklin
"Każdy człowiek jest jak Księżyc. 
Ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje nikomu".
Mark Twain