"Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie". 
Francis Bacon
"Natura powtarza wiecznie w szerszych rozmiarach tę samą myśl: dlatego kropla jest obrazem morza".
Christian Friedrich Hebbel
"Latanie to coś więcej niż sposób na pokonywanie odległości. Lot jest formą komunikacji z powietrzem".
Esther Woolfson