"Wolę być prawdziwym dla siebie, nawet jeśli grozi to narażeniem się na kpinę innych ludzi, 
niż być dla siebie fałszywym i narazić się na własną odrazę".
Frederick Douglass

 

"Która z nieba ku nam spływasz,
Wszelki trud i boleść koisz,
Tego, kto w dwójnasób nędzy,
Dwakroć twą ochłodą poisz -
(Ach, jak nużą życia pęta,
Szczęścia nicość, próżność mąk!)
Ciszy święta,
Zstąp do piersi mojej, zstąp".

"Pieśń wędrowca w nocy"
Johann Wolfgang Goethe
 


"Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu Piękna, 
nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie".
Ralph Waldo Emerson
"Jest niewielu, którzy z księgi przyrody czytają i biorą dla siebie pokarm żywota".
Władysław Stanisław Reymont
"Kotom bez trudu udaje się to, co nie jest dane człowiekowi: 
iść przez życie nie czyniąc hałasu".
Ernest Hemingway