"Gdy dla tymczasowego bezpieczeństwa zrezygnujemy z podstawowych wolności, 
nie będziemy mieli ani jednego, ani drugiego".
Benjamin Franklin
"Każdy człowiek jest jak Księżyc. 
Ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje nikomu".
Mark Twain