"Życie kwiata jest krótkie, ale radość, którą daje w ciągu minuty, 
jest jedną z tych rzeczy, które nie mają początku ani końca". 
Paul Claudel