...) pewne obrazy z dzieciństwa zostają w albumie pamięci wyryte niczym fotografie, niczym sceneria, do której człowiek zawsze wraca pamięcią, choćby upłyneło nie wiadomo jak wiele czasu.
Carlos Ruiz Zafon