"Dla mnie życie jest czymś zewnętrznym, 
podobnym do gęstej mgły, która snuje się wokół mnie, 
we własnym tempie i zmusza do określonych zachowań, 
niemal nie dając szans na podjęcie jakiejkolwiek decyzji". 
Angeles Caso